Category: Крф П

ЛЕТО НА КРФ 2018

ЛЕТО НА КРФ 2018 – IPSOS CORFU SAGA vol.5 29 Крф e втор по големина од седумте поголеми Јонски Острови, а воедно и еден од најубавите грчки острови. Крф лежи во Јонско Море, кое е дел од Средоземно Море, а северно се спојува со Јадранско Море. Со таа положба си обезбедува место како најсеверен значаен […]

Continue Reading →